• oneo
  • threet
  • 1Z
  • 11
  • 12

Giới thiệu công ty

Gehya sản xuất và giao dịch trong nước lọc và các máy khác, bao gồm các loại máy phát điện và các phụ kiện có liên quan và các bộ phận. Trong khi đó, chúng tôi cũng có thể cung cấp sản phẩm dịch vụ, tùy biến và dịch vụ sản xuất sản phẩm khác biệt.

Xem thêm

Sản phẩm mới

TRUY VẤN DOANH NGHIỆP
  • * CAPTCHA: Vui lòng chọn Cờ

TRUY VẤN DOANH NGHIỆP
  • * CAPTCHA: Vui lòng chọn Tree